فروشگاه اینترنتی روکاشاپ قصد دارد به زودی طرح های تشویقی در قالب بن های تخفیف به مشتریان ثابت خود ارائه دهد. این طرح همچنین با همکاری سایر فروشگاه های اینترنتی هم به مشتریان ارائه خواهد شد. به این صورت که اگر شما از سایر فروشگاه های اینترنتی طرف قرار داد با فروشگاه روکاشاپ خرید کنید‌‌ بن های تخفیفی به شما تعلق میگیرد تخفیف هایی از ۵٪ الی ۲۰٪ به همراه دارد.
توجه داشته باشید که این تخفیف ها در صورتی که اعمال می شود که کالا خود در قسمت فروش ویژه نبوده باشد.