• آبگرمکن بوتان B3115

  تماس بگیرید
  تامین آب گرم فوری، دائم و فراوان بسیار کم‌فشار سه سال ضمانت  دارای کلیه استانداردهای داخلی و استاندارد کیفیت اروپا CE دارای رده انرژی   D دارای شیر تنظیم دما و مقدار آب خروجی امکان تنظیم شعله به صورت ولومی و پیوسته مجهز به سیستم ایمنی کلید حرارتی روی مبدل…
 • آبگرمکن بوتان B3118

  تماس بگیرید
     تامین آب گرم فوری، دائم و فراوان     کم‌فشار     سه سال ضمانت     دارای کلیه استانداردهای داخلی و استاندارد کیفیت اروپا CE     دارای رده انرژی   D     دارای شیر تنظیم دما و مقدار آب خروجی     امکان تنظیم شعله به صورت ولومی و پیوسته     مجهز به سیستم ایمنی کلید حرارتی روی مبدل و…
 • آبگرمکن بوتان B3315if

  تماس بگیرید
  تامین آب گرم فوری، دائم و فراوان     بسیار کم‌فشار     سه سال ضمانت     دارای کلیه استانداردهای داخلی و استاندارد کیفیت اروپا CE    دارای رده انرژی  C     دارای راندمان بالا، بیش از ۸۷%     دارای شیر تنظیم دما و مقدار آب خروجی     امکان تنظیم شعله به صورت ولومی و پیوسته     مجهز به سیستم…
 • آبگرمکن بوتان B3318if

  تماس بگیرید
    تامین آب گرم فوری، دائم و فراوان     کم فشار    سه سال ضمانت     دارای کلیه استانداردهای داخلی و استاندارد کیفیت اروپا CE     دارای رده انرژی  C    دارای راندمان بالا، بیش از ۸۷%     دارای شیر تنظیم دما و مقدار آب خروجی    امکان تنظیم شعله به صورت ولومی و پیوسته     مجهز به سیستم…
 • آبگرمکن دیواری بوتان B3212i

  تماس بگیرید
  تامین آب گرم فوری، دائم و فراوان     بسیار کم فشار     سه سال ضمانت     دارای کلیه استانداردهای داخلی و استاندارد کیفیت اروپا CE    دارای رده انرژی  D     دارای شیر تنظیم دما و مقدار آب خروجی     امکان تنظیم شعله به صورت ولومی و پیوسته     مجهز به سیستم ایمنی کلید حرارتی روی مبدل…
 • آبگرمکن دیواری بوتان B3315if

  تماس بگیرید
  تامین آب گرم فوری، دائم و فراوان     بسیار کم‌فشار     سه سال ضمانت     دارای کلیه استانداردهای داخلی و استاندارد کیفیت اروپا CE    دارای رده انرژی  D     دارای راندمان بالا، بیش از ۸۷%     دارای شیر تنظیم دما و مقدار آب خروجی     امکان تنظیم شعله به صورت ولومی و پیوسته     مجهز به سیستم…
 • آبگرمکن دیواری بوتان B4108

  تماس بگیرید
  تامین آب گرم فوری، دائم و فراوان کم فشار سه سال ضمانت ابعاد کوچک دارای کلیه استانداردهای داخلی و استاندارد کیفیت اروپا CE دارای رده انرژی E دارای توربولاتور امکان تنظیم شعله امکان تنظیم دبی آب (شیر تنظیم دما) دسترسی آسان به شیر تنظیم دما سیستم حفاظت از شعله ترموالکتریکی…
 • آبگرمکن دیواری بوتان B4208i

  تماس بگیرید
   تامین آب گرم فوری، دائم و فراوان     بسیار کم فشار     سه سال ضمانت     ابعاد کوچک     دارای کلیه استانداردهای داخلی و استاندارد کیفیت اروپا CE     دارای رده انرژی C     دارای توربولاتور     امکان تنظیم شعله     امکان تنظیم دبی آب (شیر تنظیم دما)     دسترسی آسان به شیر تنظیم دما     سیستم حفاظت…
 • آبگرمکن دیواری بوتان B5418rs

  تماس بگیرید
      تامین آب گرم فوری، دائم و فراوان   کم فشار     سه سال ضمانت    دارای کلیه استانداردهای داخلی و استاندارد کیفیت اروپا CE     دارای رده انرژی D     دارای توربولاتور     دارای شیر تنظیم دما و مقدار آب خروجی     امکان تنظیم شعله     مجهز به سیستم های ایمنی شیر اطمینان و کلید حرارتی روی…
 • آبگرمکن دیواری بوتان BX114

  تماس بگیرید
  تامین آب گرم فوری، دائم و فراوان  بسیار کم‌فشار  سه سال ضمانت  ابعاد کوچک دارای کلیه استانداردهای داخلی و استاندارد کیفیت اروپا CE  دارای رده انرژی   E  دارای توربولاتور  ایده آل برای مناطق دارای رسوب و املاح آب  دارای شیر تنظیم دما و مقدار آب خروجی  امکان تنظیم شعله…
 • آبگرمکن دیواری بوتان BX214i

  تماس بگیرید
   تامین آب گرم فوری، دائم و فراوان بسیار کم فشار سه سال ضمانت ابعاد کوچک دارای کلیه استانداردهای داخلی و استاندارد کیفیت اروپا CE دارای رده انرژی C دارای توربولاتور ایده آل برای مناطق دارای رسوب و املاح آب امکان تنظیم شعله به صورت ولومی و پیوسته دارای شیر تنظیم…
 • آبگرمکن دیواری بوتان BX61

  تماس بگیرید
  تامین آب گرم فوری، دائم و فراوان کارکرد با کمترین فشار آب سه سال ضمانت ابعاد کوچک دارای کلیه استانداردهای داخلی و استاندارد کیفیت اروپا CE دارای رده انرژی C دارای توربولاتور ایده آل برای مناطق دارای رسوب و املاح آب دارای شیر تنظیم دما و مقدار آب خروجی امکان…
نمایش در هر صفحه :